Język polski w szkole i w domu

Jednym z najbardziej znaczących przedmiotów, wykładanych w polskich placówkach oświatowych jest język ojczysty. Jest jednocześnie przedmiotem, na który poświęca się bardzo wiele lekcji, podobnie jak przykładowo na matematykę. W pierwszych latach edukacji język polski pozwala na rozwijanie i doskonalenie nabytych umiejętności czytania i pisania. Ogromny nacisk kładzie się wówczas na poprawność językową i naukę zasad gramatycznych polszczyzny.

Zdolność czytania trenuje się w klasach poprzez głośne odczytywanie tekstów. Jest to również czas zapoznawania się z podstawowymi formami literatury, najczęściej występującymi w postaci bajek i baśni. Na kolejnych etapach uczniowie poznają coraz bardziej „poważne” teksty literackie w ramach określonego zbioru lektur. Jeżeli chodzi o język polski liceum to z kolei już w większości przygotowania do matury. Przewidują one naukę do egzaminu pisemnego, w skład którego wchodzi również znajomość literatury, jak również wygłoszenie prezentacji o wybranym przez siebie zagadnieniu na egzaminie ustnym.

Formy nauki języka

studia

Źródło: http://www.sxc.hu/

Dla małych dzieci kontakt z językiem jest bardzo ważny. Z tego powodu między innymi tak niezbędne jest wspólne czytanie w rodzinie. Dzięki temu pociecha może oswoić się z językiem jeszcze nim samo nauczy się nim w pełni posługiwać. Gramatyka i ortografia jest natomiast ćwiczona poprzez zróżnicowane zadania oraz dyktanda, które część rodziców przygotowuje swoim pociechom w domu, a na pewno często występują w ramach lekcji szkolnych. Po opanowaniu umiejętności czytania dzieci mają następne bardzo istotne źródło styczności z polszczyzną, jakim są książki, a na dzień dzisiejszy również witryny WWW. W okresie szkolnym z kolei zdarza się niekiedy, że uczniowie mają kłopoty z nauką. Dlatego frazy w rodzaju „korepetycje tłumacz przysięgły gdańsk polski” są powszechne w Internecie i umożliwiają otrzymanie wielu rezultatów.

Edukacja za pośrednictwem sieci
Nauka oraz dokształcanie w zakresie języka polskiego może się odbywać również za pośrednictwem sieci. Między innymi można tam wyszukać rozmaite sprawdziany do własnoręcznego wypełniania, dotyczące tego rodzaju kwestii jak literatura czy ortografia. Nauka polskiego online to metoda niezwykle nowoczesna i komfortowa. (Więcej unikalnych informacji na ten temat – tu).