Zawód nauczyciela w Warszawie. Jakie są plusy i minusy?

Niż demograficzny jest normalnym procesem objawiającym się zmniejszeniem ilości urodzin dzieci w danym okresie na określonym terenie. Aktualnie Polska znalazła się w jednym z największych niżów od drugiej wojny światowej. Na taki stan rzeczy złożyło się sporo elementów, specjaliści jako najważniejsze z nich wymieniają masową emigrację wywołaną otwarciem granic Unii dla osób pracujących, kryzys finansowy oraz niezbyt opłacalną politykę rodzinną. Pozostanie takiego niżu może wywołać dużo niekorzystnych skutków w bliskiej przyszłości.

nauczyciel gry na pianinie

Autor: woodleywonderworks
Źródło: http://www.flickr.com

Obecnie przedmiotem, z jakim wielka liczba młodych ludzi ma problemy, jest matematyka i pokrewne jej dziedziny jak na przykład fizyka. Nauczyciel, który takie dodatkowe lekcje prowadzi, musi mieć więc odpowiedni poziom wiedzy, a co najważniejsze – doświadczenie w postępowaniu z uczniami – strona tutaj. Dalsze informacje dla zachęconych: www.pischool.pl/kursy_dla_dzieci/16/.

Eksperci zgodnie twierdzą, że jeśli niż demograficzny będzie panować na dłużej, państwo może nie być w stanie wydać wszystkich świadczeń emerytalnych dla przyszłych emerytów. Najbardziej istotną konsekwencją tego zjawiska jest przewaga ludzi korzystających ze świadczeń emerytalnych, nad ludźmi finansującymi te emerytury. Równie poważne może być zachwianie rynku pracy wywołane spadkiem zatrudnienia w sektorze edukacyjnym i koniecznością przekwalifikowania dużej ilości nauczycieli i opiekunów przedszkolnych. Największym zjawiskiem może się tu okazać praca dla nauczycieli. Warszawa w tym momencie boryka się z tym zjawiskiem, na dzień dzisiejszy pracownicy oświatowi są przekwalifikowywani głównie na pracowników socjalnych, jednak i w tym sektorze liczba miejsc jest już uszczuplona. Czytaj na temat: hiszpański indywidualnie warszawa.

Dodatkowe lekcje z określonego przedmiotu mogą odbywać się w rozmaitych miejscach. Jest to uzależnione przede wszystkim od chęci i możliwości korepetytora. W wielu przypadkach zajęcia organizowane są w domu nauczyciela, w porach popołudniowych lub wieczornych. Drugą nierzadko spotykaną alternatywą są lekcje w domu ucznia. W takim przypadku nauczyciel dojeżdża do ucznia, najczęściej jeżeli oboje mieszkają w jednym mieście. Zazwyczaj opcja taka wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dla ucznia jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystniejsze. Uzupełnianie materiału z kłopotliwego przedmiotu nierzadko wiąże się z dużym stresem, w czym często pomaga znajome otoczenie. W swoim mieszkaniu uczeń będzie czuł się lepiej.