Przebudowa systemu oświaty jest definitywna. Co powinno znaleźć się w nowym programie kształcenia?

Od przynajmniej kilkunastu lat toczą się żywiołowe rozmowy dotyczące współczesnej oświaty. Rozpatruje się w gruncie rzeczy wszystkie aspekty kształcenia dzieci i młodzieży. Rozprawia się na temat długości wymaganej edukacji oraz jakości lekcji oferowanych przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie oraz zawodówki.

Coraz częściej kwestionuje

dziecko w szkole

Autor: www.flickr.com
Źródło: www.flickr.com

się sens egzystencji gimnazjów, które nie realizują swojej roli i nie dzielą uczniów pod kątem ich umiejętności i wyboru przyszłych placówek edukacyjnych, tak by zapewnić wszystkim tym grupom najwłaściwszy program nauczania. Wiadomym jest, że należałoby przygotować inny zbiór zajęć dla dzieci uzdolnionej manualnie, a inny dla młodych humanistów. Kwestią, która absorbuje umysły zwolenników reform jest także odbieranie przez społeczeństwo szkół zawodowych. Wychowankowie tych instytucji są poczytywani za mniej bystrych niż ich koledzy z liceów czy techników. Tymczasem zdobycie konkretnego fachu może okazać się nie tylko bardziej wymagające niż dyplom ogólniaka i matura, ale także bardziej korzystne. Specjaliści i rzemieślnicy są w dzisiaj na wagę złota, a ich pensje często przewyższają płace magistrów.

Szeroko dyskutowanym problemem polskiego szkolnictwa jest ponadto zakres programu kształcenia. Wiele osób otwarcie krytykuje bazę programową przygotowaną dla poszczególnych rodzajów szkół. Najczęstszym zarzutem względem materii poruszanej na zajęciach jest jej przestarzałość i brak użyteczności w dzisiejszym świecie. Dzieci w ciągu długich lat swojej edukacji poznają imiona władców niemal wszystkich państw Europy, fazy rozwoju pasożytów ludzkich czy też umiejscowienie pokładów bogactw naturalnych na każdym z kontynentów.

nowoczesna szkoła

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Są to bez wątpienia ciekawe informacje, ale ich przydatność w dorosłym życiu jest znikoma. Szkole kształcącej ludzi sukcesu potrzeba zajęć praktycznych oraz nowych, bardziej przystosowanych do teraźniejszości przedmiotów. Młodzież oraz dzieci powinny od początku poznawać takie pojęcia jak na przykład wystawianie faktur VAT, a konkretniej: Cena Biznesu. Doskonałym takiego przedmiotu może być ekonomia. Młodzież powinna poznawać zasady wolnego rynku, paragrafy prawa handlowego i wiedzieć, czym jest kapitał obrotowy netto (więcej: www.cenabiznesu.pl/-co-przedsiebiorca-powinien-wiedziec-o-zarzadzaniu-kapitalem-obrotowym posiadający tego rodzaju wiedzę będą wartościowym nabytkiem dla pracodawcy. Zanim jednak takie pojęcia pojawią się w szkolnictwie można dużo więcej dowiedzieć się z internetu np. warto zajrzeć tutaj po więcej informacji: Cena Biznesu.

Cena Biznesu