Czym jest integracja sensoryczna? Jakimi metodami się ją prowadzi?

Terapia integracji sensorycznej przyjmuje postać ściśle określonej zabawy, w jakiej dziecko z przyjemnością uczestniczy oraz wie, że jest w stanie wpływać na zajęcia razem z terapeutą. Podczas tego typu zajęć nie naucza się dzieci konkretnych umiejętności, najważniejszy cel zajęć skupiony jest na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. Dzięki tej metodzie terapeuta jest w stanie stymulować zmysły dziecka, jak również polepszyć tego typu dziedziny, jak motoryka duża lub koordynacja wzrokowo-ruchowa.

bawiące sie dzieci

Autor: Brisbane City Council
Źródło: http://www.flickr.com
Rolą takiej terapii jest dostarczenie dziecku, w czasie jego aktywności ruchowej, całkowicie kontrolowanej przez osobę koordynującą zajęcia ilości bodźców sensorycznych. Wywołuje to w konsekwencji poprawienie integracji bodźców, które dochodzą do dziecka jednocześnie z otoczenia, jak również z jego ciała. Osoba zawiadująca terapią za sprawą używania właściwych technik jest w stanie wyeliminować i ograniczyć niekorzystne bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych. Może również dostarczyć silne bodźce, co jest bardzo korzystne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

Nie istnieje jakiś schemat powtarzanych ćwiczeń, ale cały czas analizuje się zachowanie dziecka, dzięki czemu możemy dobrać oraz zmieniać ćwiczenia tak, by dziecko mogło odpowiadać na nie wciąż bardziej zaawansowanymi reakcjami adaptacyjnymi. Terapia biofeedback warszawa taka ma miejsce w miejscu specjalnie do tego przystosowanym. W terapii używany jest specjalistyczny sprzęt takiego typu jak podwieszane platformy, hamaki albo trampoliny. Używane się też różnego rodzaju materiały do stymulacji dotykowej, wzrokowej, zapachowej i smakowej. Terapeuta polegając na własnej wiedzy, jest w stanie dopasować trudność zadań oraz ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka, a także obecnego samopoczucia.

Ćwiczenia tego typu nie mogą być ani proste, ani za trudne. Stałe balansowanie na takiej granicy, ulepsza pracę ośrodkowego układu nerwowego oraz może wpływać na zmianę zachowań w sferze motorycznej oraz emocjonalnej. Takie coś poprawia funkcje językowe oraz poznawcze, a z pewnością przejawia się lepszą efektywnością przyswajania wiedzy. Podczas takich zajęć postępy dziecka są monitorowane poprzez wykonywanie różnego typu testów, jak również przez obserwowanie zmian w zachowaniu. Każdy kto prowadzi taką terapię powinien być odpowiednio przygotowany, pomaga w tym integracja sensoryczna.