Współpraca oraz dialog dzieci z różnych krajów

Szkoła dialogu nie należy do typowego rodzaju szkół dla młodzieży. Oprócz realizacji standardowego wymaganego przez MEN programu, skupia się tutaj na propagowaniu szacunku oraz tolerancji, szczególnie do innych kultur oraz wyznać religijnych.

Mały chłopczyk z dyniami

Autor: vastateparksstaff
Źródło: http://www.flickr.com
Główną podstawą działania szkoły dialogu (podstawowa szkoła dialogu) zdaje się być w szczególności propagowanie i szerzenie nastrojów tolerancji poprzez konfrontację z innymi kulturami oraz dziećmi pochodzącymi z innych krajów lub też wyznających inną wiarę. Lekcje najczęściej prowadzi się tutaj w niewielkich klasach, żeby dzieci miały możliwość lepiej się poznać. Szkoły dialogu zwykle są placówkami, które należą do jakiejś fundacji działającej na rzecz pamięci o kulturze żydowskiej lub innych kulturach. Metodyka nauczania w takich szkołach bazuje przede wszystkim na konfrontacji oraz działaniu w grupach. Takie podejście sprawia, że dzieci traktują swój sukces jako efekt działania grupowego, efekt pracy z innymi dziećmi.

Jest to bardzo ważny czynnik kształtujący świadomość oraz szacunek dla innych wyznań wśród uczniów. Bardzo ważne są też zajęcia dodatkowe organizowane w ramach działalności szkoły.

Wciąż masz wielkie problemy ze znalezieniem dobrej oferty? Nie przejmuj się – sprawdź te propozycje, one z pewnością Cię nie zawiodą.

Są to lekcje języków obcych, gdzie

Dzieci z Afryki w szkole

Autor: Trocaire
Źródło: http://www.flickr.com

ważna jest nauka hebrajskiego oraz angielskiego i niemieckiego. Dodatkowo można uczestniczyć w zajęciach z plastyki lub muzyki. Popularne w szkołach dialogu są również nietypowe autorsko opracowane metody nauczania obowiązkowych przedmiotów szkolnych. Poza różnorodnością przedmiotów spotkać się możemy w takiej szkole z nieco innym podejściem nauczycieli do ucznia (podstawowa szkoła dialogu-oferta).

Ważne jest, aby znać wszystkich uczniów dobrze, co umożliwia oczywiście mała ilość uczniów podczas zajęć. Do tego dzieci mają zagwarantowaną opiekę psychologa oraz pedagoga. Organizowane są spotkania każdego dziecka z psychologiem, mają one miejsce regularnie co jakiś czas. Poza różnorodnością przedmiotów i bogatą ofertą edukacyjną oraz opieką doświadczonej kadry pedagogicznej organizuje się w szkołach dialogu wiele rozmaitych imprez, dzieci mają możliwość uczestniczyć w świętach religijnych różnych kultur i poznawać zwyczaje innych wyznań.